Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува обява за предварителна квалификация за строителството на язовир „Пловдивци” и пречиствателна станция за питейни води. Срокът за кандидатстване е 12.00 часа на 26 февруари 2013 г.

Изграждането на обекта се финансира със заем от Световната банка за възстановяване и развитие и съфинансиране от държавния бюджет в рамките на проект "Развитие на общинската инфраструктура", Компонент 3.

Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Добромир Симидчиев подписа днес с консорциум „Г.Каравокирис” и партньори инженерни консултанти „С.А. – Едафос инженерни консултанти С.А” договор за обследване на площадката и проектиране на яз. „Луда Яна”. Изпълнителят ще трябва да изготви също тръжната документация за строителството на съоръжението и на пречиствателна станция за питейни води към него.

Предварителен проект на Регионалния генерален план за ВиК за област Перник е готов и предаден на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за коментари. Почти финализирани са и плановете за други територии като Берковица, Благоевград, Кнежа, Ботевград, Ямбол, Габрово, Разград и Пещера. Чрез тях за първи път в България ще се постигне единно и системно планиране на инвестициите във ВиК отрасъла едновременно за цялата страна.

Страница 9 от 9

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517