Договор за обследване на строителната площадка, изработване на технически проект и тръжна документация за избор на изпълнител, който да завърши язовир „Нейковци“, подписаха днес министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева и д-р Патрис Дроз – технически директор на Stucky Ltd.

През следващата година започва изграждането на язовир „Луда Яна“. Той трябва да бъде готов за 30 месеца. Това съобщи днес министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева. Тя присъства на представяне на хидравличен модел на преливното съоръжение на язовира.

Средствата за изграждането му са осигурени. Стойността на строително-монтажните работи за язовира и пречиствателната станция за питейни води към него е 52 млн. лв. Общо 23 млн. лв. са предвидени през тази година в бюджета на Министерството на регионалното развитие (МРР) за строителството на язовирите „Луда Яна“ и „Пловдивци“ и рехабилитацията на „Студена“, каза министър Терзиева.

Уебсайтът на Проект за развитие на общинската инфраструктура бе отличен с втора награда в категорията "Уеб дизайн: общество и институции" от 25-тото издание на престижния конкурс "Компютърно пространство", провел се в края на месец октомври 2013 г.

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517