Решение № ЕО-14/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Публикувана в: Обяви

Решение № ЕО-14/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на В и К „Бяла“ ЕООД – Севлиево

Съгласно чл.15, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на регионалното развитие съобщава, че на 12.09.2014г. от Министерството на околната среда и водите е издадено Решение № ЕО-14/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на В и К „Бяла“ ЕООД – Севлиево - да не се извършва екологична оценка.
Решението е поставено на обществен достъп на страницата на Министерство на регионалното развитие на 25.09.2014 г. и на информационните табла и на електронната страница на МОСВ от 12.09.2014 г. за период от 14 дни.

 

 

 


 

 

Прочетена 5359 пъти Последно променена в Сряда, 03 Декември 2014 06:25

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517