Искане за заявяване на интерес (Консултантски услуги)

Публикувана в: Обяви

Искане за заявяване на интерес (Консултантски услуги)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Проект за развитие на общинската инфраструктура

Консултантски услуги

Заем № 78340
Проект №: P099895-II, Договор № MIDP-CS-QCBS-3
„Строителен надзор за яз. „Студена”

Документите за участие в търга могат да бъдат намерени на следния адрес:

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=5273

 

 

 

 

 


 

 

Прочетена 8628 пъти Последно променена в Четвъртък, 15 Май 2014 06:57

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517