Покана за предварителен подбор

Публикувана в: Обяви

Покана за предварителен подбор
Строителство на яз. „Луда Яна” и пречиствателна станция за питейни води
Заем № 7834-BG
Идент. № на проекта P099895-II

На страницата на Министерство на регионалното развитие е публикувана обява за предварителен подбор за строителството на яз."Луда Яна" и пречиствателна станция за питейни води.

Документите за участие в търга могат да бъдат намерени на следния адрес: http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=5166

 

 

 

 

 


 

 

Прочетена 2532 пъти Последно променена в Понеделник, 10 Март 2014 12:42

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517