Печат на тази страница

Решение № ЕО-65/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Публикувана в: Обяви

Решение № ЕО-65/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВиК" ЕООД – гр. Белово


Съгласно чл.15, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на регионалното развитие съобщава, че на 18.12.2013г. от Министерството на околната среда и водите е издадено Решение № ЕО-65/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "В и К" ЕООД – гр. Белово - да не се извършва екологична оценка.
Решението е поставено на обществен достъп на страницата на Министерство на регионалното развитие на 07.01.2014г. и на информационните табла на МОСВ от 18.12.2013г. за период от 14 дни, както и на електронната страница на МОСВ.

 

 

 

 

 


 

 

Прочетена 2310 пъти Последно променена в Вторник, 25 Февруари 2014 12:44