Решение № ЕО-19/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Публикувана в: Обяви

Решение № ЕО-19/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на Водоснабдяване и канализация "Увекс" ЕООД, гр. Сандански.

Съгласно чл.15, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на регионалното развитие съобщава, че на 26.06.2013г. от Министерството на околната среда и водите е издадено Решение № ЕО-19/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на Водоснабдяване и канализация "Увекс" ЕООД - гр. Сандански - да не се извършва екологична оценка.
Решението е поставено на обществен достъп на страницата на Министерство на регионалното развитие на 02.07.2013г. и на информационните табла на МОСВ от 26.06.2013г. за период от 14 дни, както и на електронната страница на МОСВ. http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=157

 

 

 


 

 

Прочетена 1955 пъти Последно променена в Четвъртък, 04 Юли 2013 05:52

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517