Решение № ЕО-13/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Публикувана в: Обяви

Решение № ЕО-13/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на “ВиК Шумен”ЕООД- гр.Шумен.

Съгласно чл.15, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на регионалното развитие и благоустройството съобщава, че на 21.05.2013 г. от Министерството на околната среда и водите е издадено Решение № ЕО-13/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на “ВиК Шумен”ЕООД- гр.Шумен - да не се извършва екологична оценка.

Решението е поставено на обществен достъп на страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството на 29 май 2013 г. и на информационните табла на МОСВ от 21.05.2013 г. за период от 14 дни, както и на електронната страница на МОСВ http://www.moew.government.bg/?show=top <http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=157> &cid=157.

 

 


 

 

Прочетена 2013 пъти Последно променена в Вторник, 25 Февруари 2014 13:23

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517