Решение № ЕО-8/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Публикувана в: Обяви

Решение № ЕО-8/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на ВиК “Аспарухов Вал” ЕООД- гр.Кнежа

Съгласно чл.15, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на регионалното развитие и благоустройството съобщава, че на 17.04.2013 г. от Министерството на околната среда и водите е издадено Решение № ЕО-8/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на ВиК „Аспарухов вал”ЕООД – гр. Кнежа - да не се извършва екологична оценка.

Решението е поставено на обществен достъп на страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството на 23 април 2013 г.  и на информационните табла на МОСВ от 17.04.2013 г. за период от 14 дни.


 

 

Прочетена 2036 пъти Последно променена в Вторник, 25 Февруари 2014 13:28

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517