Решение № ЕО-5/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Публикувана в: Обяви

Решение № ЕО-5/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Регионален генерален план за водоснабдяване и канализацияна обособената територия на „ВиК- Стенето” ЕООД – гр. Троян


Съгласно чл.15, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на регионалното развитие и благоустройството съобщава, че на 28.03.2013 г. от Министерството на околната среда и водите е издадено Решение № ЕО-5/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК- Стенето” ЕООД – гр. Троян - да не се извършва екологична оценка. Решението е поставено на обществен достъп на страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството на 5 април 2013 г. и на информационните табла на МОСВ от 28.03.2013 г. за период от 14 дни, както и на следната страница:

 <http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=157>
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=157


 

 

Прочетена 2097 пъти Последно променена в Вторник, 25 Февруари 2014 13:29

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517