Покана за преквалификация „Изграждане на язовир „Пловдивци” и Пречиствателна станция за питейни води”

Публикувана в: Обяви

Република България

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Заем № 7834-BG, проект ID P099895-II, Договор № MIDP-CW-ICB-2

„Изграждане на язовир „Пловдивци” и пречиствателна станция за питейни води”

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България кани кандидатите, които отговарят на условията, да заявят своя интерес за предоставяне на услугите.

Крайният срок за подаване на документите за предварителна квалификация е 26 февруари 2013 г., 12:00 ч. (София местно време).

Вижте обявата на страницата на МРРБ: ТУК

http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=notice&id=3757

Прочетена 2893 пъти Последно променена в Понеделник, 18 Март 2013 04:42

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517