Договор за обследване на строителната площадка, изработване на технически проект и тръжна документация за избор на изпълнител, който да завърши язовир „Нейковци“, подписаха днес министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева и д-р Патрис Дроз – технически директор на Stucky Ltd.

През следващата година започва изграждането на язовир „Луда Яна“. Той трябва да бъде готов за 30 месеца. Това съобщи днес министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева. Тя присъства на представяне на хидравличен модел на преливното съоръжение на язовира.

Средствата за изграждането му са осигурени. Стойността на строително-монтажните работи за язовира и пречиствателната станция за питейни води към него е 52 млн. лв. Общо 23 млн. лв. са предвидени през тази година в бюджета на Министерството на регионалното развитие (МРР) за строителството на язовирите „Луда Яна“ и „Пловдивци“ и рехабилитацията на „Студена“, каза министър Терзиева.

Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева посети строителната площадка на язовир „Нейковци“, където стартира техническото обследване за регистриране на изпълненото строителство на язовирната стена.

Регионалният генерален план на водоснабдяването и канализацията на обособената територия на „ВиК-П” ЕООД – Панагюрище беше представен на 12 юни в сградата на Община „Панагюрище” от представители на Министерството на регионалното развитие и г-н Лоран Фан, ръководител на Консултантския екип, на който е възложено изработването му. 

 

На 12.06.2013 г. кметът на община Панагюрище, управителят на „В и К-П” ЕООД и представители на МРРБ посетиха строителната площадка на язовир Луда Яна и Пречиствателна станция за питейни води. Направен беше оглед на площадката, в това число на насипната язовирна стена и водовземната кула, като беше коментирано и актуалното им техническо състояние.

Предквалификация и оценка, представяне на оферта и оценка и изпълнение на договора бяха основните теми на семинар на тема "Участие в тръжни процедури за строителство за проекти, съфинансирани от Световна банка", провел се на 21 май 2013 година в Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Организатори на семинара са МРРБ и представителството на Световна банка за Република България.

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува обява за предварителна квалификация за строителството на язовир „Пловдивци” и пречиствателна станция за питейни води. Срокът за кандидатстване е 12.00 часа на 26 февруари 2013 г.

Изграждането на обекта се финансира със заем от Световната банка за възстановяване и развитие и съфинансиране от държавния бюджет в рамките на проект "Развитие на общинската инфраструктура", Компонент 3.

Предварителен проект на Регионалния генерален план за ВиК за област Перник е готов и предаден на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за коментари. Почти финализирани са и плановете за други територии като Берковица, Благоевград, Кнежа, Ботевград, Ямбол, Габрово, Разград и Пещера. Чрез тях за първи път в България ще се постигне единно и системно планиране на инвестициите във ВиК отрасъла едновременно за цялата страна.


След 16 годишно прекъсване, само за последната година и половина ние започваме строителството на втори язовир за питейно водоснабдяване. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, която заедно с инж. Йохан Пьолцл, представител на консорциум „Щраба–Станилов“ подписаха официално договора за строителство на язовир „Луда Яна“ в община Панагюрище.

Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Добромир Симидчиев подписа днес с консорциум „Г.Каравокирис” и партньори инженерни консултанти „С.А. – Едафос инженерни консултанти С.А” договор за обследване на площадката и проектиране на яз. „Луда Яна”. Изпълнителят ще трябва да изготви също тръжната документация за строителството на съоръжението и на пречиствателна станция за питейни води към него.

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517